Nette/Tester a PhpStorm

Rozhodl jsem se přepsat všechny svoje testy z PHPUnitu na Nette\Tester a po prvním týdnu mohu s klidným svědomím říct, že se přepisování velice daří a jsem s Testerem spokojený.

Vytvoření ekosystému

Abychom mohli testy spouštět, potřebujeme do projektu nainstalovat Nette\Tester a nakopírovat pár kraťoučkých scriptů. Instalovat doporučuji pomocí Composeru

  "require-dev": {
    "nette/tester": "@dev"
  },

Pomocí příznaku --dev nainstalujeme i “vývojové” závislosti (tedy nette/tester)

$ composer update --dev

Potřebujeme testy spouštět, takže vytvoříme soubor tests/run-tests.sh (předpokládám linux) a nakopírujeme do něj tento script. Pokud chcete spouštět testy i na Windows, potřebujete takovýto .bat soubor.

Vytvořím si prázdný tests/php.ini-unix, nebo jeho alternativu pro Windows tests/php.ini-win. Do tohoto .ini souboru můžeme zapisovat specifické nastavení pro testovací prostředí. Například inicializaci memcache, nebo jiných php rozšíření.

S oblibou používám i script na php lint, který zkontroluje syntaxi všech php scriptů, předtím, než spustí testy.

Testy v Travisu spouštím jednoduše $ ./tests/run-tests.sh -s tests/KdybyTests/, viz konfigurace.

Jednotlivé testy

Každý test potřebuje základní bootstrap.php soubor, podobný tomuto, který jsem si umístil do tests/KdybyTests/bootstrap.php. Obsahuje načtení autoloaderu, který vygeneroval Composer, zavěšení error/exception handlerů, unikátní temp složka (aby se testy mohly spouštět paralelně), vynulování proměnných prostředí, inicializace code coverage a pomocné funkce.

Každý test musí mít koncovku .phpt a obsahuje načtení bootstrapu, hlavičku s metadaty o testu a samotné spuštění testu

Jednotlivé testy dědí od Tester\TestCase a obsahují klasické test metody, jaké známe z PHPUnitu.

Asserty nevoláme nad testem, ale pomocí statické třídy Tester\Assert.

Šablona pro rychlé vytváření testů

V PhpStormu jsem si nadefinoval šablonu, díky které je vytvoření nového testu otázka tří vteřin. Šablony jsou v “File > Settings > File Templates > záložka Templates”. Šablonu pojmenujeme například “Nette test” a dáme jí koncovku phpt.

<?php

/**
 * Test: Kdyby\\${PACKAGE}\\${NAME}${DESCRIPTION}.
 *
 * @testCase Kdyby\\${PACKAGE}\\${NAME}Test
 * @author Filip Procházka <filip@prochazka.su>
 * @package Kdyby\\${PACKAGE}
 */

namespace KdybyTests\\${PACKAGE};

use Kdyby;
use Nette;
use Tester;
use Tester\Assert;

require_once __DIR__ . '/../bootstrap.php';/**
 * @author Filip Procházka <filip@prochazka.su>
 */
class ${NAME}Test extends Tester\TestCase
{

  public function setUp()
  {

  }

  public function test()
  {

  }

}

\run(new ${NAME}Test());

Spouštěč testů

PhpStorm obsahuje podporu pro spouštění bashových scriptů (a nejspíš i .bat, ale to zjišťovat nebudu). Je nutné nainstalovat plugin BashSupport, ideálně pomocí repozitáře v Settings > Plugins > Browse repositories.

Konfiguruje se velice snadno. Kliknu pravým tlačítkem ma tests/run-tests.sh a zvolím “Create ‘run-tests’”

phpstorm-tester-create-bashrunner

a nastavím složku s testy a pracovní adresář.

phpstorm-tester-runconfig-concrete

Testy spustím tak, že vyberu příslušný spouštěč a kliknu na zelené “Play”

phpstorm-tester-runconfig

Průběh testů pak vypadá takto

phpstorm-tester-result

Není také problém, zvolit kterýkoliv test a jednoduše ho spustit. Každý test je díky bootstrapu a funkci run() na konci soběstačným scriptem, který je možné spouštět bez jakýchkoliv dalších závislostí.

Závěrem

Nette/Tester samozřejmě ještě není dokonalý. Chybí mockovací nástroj (naštěstí si můžeme vybírat z několika jiných) a také má pár drobných mušek, co se týče použitelnosti. Kvalitativně je ovšem na úplně jiné úrovni, než přeplácaný a zbastlený PHPUnit a vřele ho doporučuji. Jako bonus je jeho používání v PhpStormu velice pohodlné.

Mám tu chybu? Fix me

Autor:

comments powered by Disqus