Kdyby/RabbitMq aneb asynchronní Kdyby/Events

Pokud právě čtete tento článek, tak jste jistě četli i Eventy a Nette Framework a pokud ne, tak doporučuji si na něj odskočit, já tu počkám.

Jak teď už všichni víme, Eventy jsou strašně silný nástroj, jenže i s Eventy se můžeme dostat do situace, že toho už sice nedělají příliš naše třídy, ale tentokrát celá aplikace. Takové poslání emailu, komunikace s platební bránou, poslání smsky, komunikace s externím pokladním API a kdo ví co ještě nějaký čas zabere.

Nebylo by fajn, kdyby se některé naše eventy zpracovaly asynchronně, na pozadí, abychom nezdržovali uživatele? Tak přesně od toho je RabbitMQ a tedy i Kdyby/RabbitMq.

Nebudu vás ale zatěžovat teorií, tu sepsal už Jakub Kohout i s přehledem několika šikovných nástrojů, které se vám budou hodit. Tak až si to přečtete, pojďme rovnou skočit rovnýma nohama do praxe.

První producer

Potom co si nainstalujete RabbitMQ, jeho management plugin a Kdyby/RabbitMq, tak budete muset nakonfigurovat producery a consumery.

Producer je v tomto případě nějaký nakonfigurovaný objekt, který už jen přijímá zprávy a posílá je do nějakého exchange.

$producer->publish($message);

Pro jednodušší použití, protože producerů bude určitě více a špatně by se autowirovaly (ovšem stále si je můžete předávat přes pojmenované služby), existuje třída Kdyby\RabbitMq\Connection. Pak třeba v presenteru můžete získat producer takto snadno.

/** @var \Kdyby\RabbitMq\Connection @inject */
public $bunny;

public function actionDefault()
{
  $producer = $this->bunny->getProducer('facebookNotifications');
}

V třídách s bussines logikou pak samozřejmě použijeme constructor injection pro Connection, případně si můžeme v configu rovnou předat konkrétní producer

services:
  - App\FacebookNotifications(@rabbitmq.producer.facebookNotifications)

Jenže odkud se tyto producery vezmou? To je jednoduché, nakonfigurujeme si je. Hned na začátek si ale vytvoříme nový configurační soubor, protože nastavení rabbita se může pěkně protáhnout.

# app/config/config.neon

includes:
  - rabbitmq.neon
# app/config/rabbitmq.neon

rabbitmq:
  connection:
    user: guest
    password: guest

  producers:
    facebookNotifications:
      exchange: {name: 'facebook-notifications', type: direct}
      queue: {name: 'facebook-notifications'}
      contentType: application/json

Tak a máme nakonfigurované připojení k RabbitMQ serveru a první producer pro facebook notifikace, co je to exchange a queue už jistě víte z Jakubova článku.

Zmínit si ale zaslouží volitelná konfigurace contentType, jejíž výchozí hodnota je text/plain. Nenechte se zmást, nemění to chování objektů, jsou to jenom metadata, aby si producer a consumer rozuměli.

Nyní si předáme Connection či rovnou producer a pošleme mu nějakou zprávu

$producer->publish(json_encode(['greet' => "Hello %name", 'name' => "Filip"]));

Protože jsme deklarovali, že budeme komunikovat v jsonu, musíme to sami dodržovat, protože mime typů jsou mraky, rošíření nemá šanci hlídat, že tam nepošlete hloupost. Prostě vezme co mu dáte a pošle to dál.

A pokud máte správně rozběhaný management plugin, uvidíte peak publikací nových událostí (ta žlutá dole)

rabbitmq-publish

management plugin a publikace nových událostí

Teď se vrhneme na jejich zpracování.

První consumer

Consumery ke své funkci potřebují konzoli a to konkrétně Symfony Consoli, úplně nejkonkrétněji Kdyby/Console :)

Jsou to samostatné procesy, které jsou trochu jako crony, ale mají maličko jinou povahu. Jsou to procesy, které nechcete pouštět každou minutu, ale chcete, aby takový proces běžel bez přestání a kdyby třeba kvůli nečemu umřel, tak se musí zapnout okamžite a nikoliv až za půl hodiny. Jsou to prostě nesmrtelní daemoni.

Pro začátek si nakonfigurujme consumer do páru k našemu předchozímu produceru facebookNotifications.

# app/config/rabbitmq.neon

rabbitmq:
  ...

  consumers:
    facebookNotifications:
      exchange: {name: 'facebook-notifications', type: direct}
      queue: {name: 'facebook-notifications'}
      callback: @App\Facebook\NotificationSender::process

Exchange a queue by ideálně měly být stejné, pokud tedy nepraktikujete pokročilé routování. Ovšem přibyla nám tu nová volba a to callback. Jedná se ideálně o metodu nějaké služby, tedy v tom případě máme službu App\Facebook\NotificationSender s metodou process.

Pokud jsme vše správně nastavili, měl by jít pustit consumer pomocí symfony console commandu, který začne zprávy předávat našemu callbacku.

$ php www/index.php rabbitmq:consumer facebookNotifications

Tímto jsme pustili proces a pokud nevyhodil žádnou chybu tak pravděpodobně běží, ověřit si to můžete tak, že ho spustíte s příkazem --debug. Debug mód rozhodně nechcete pouštět na produkci, zvrací ohromné množství informací a zdržuje consumera.

Jelikož jsme před chvíli do fronty zařadili zprávu, tak v okamžiku spuštění consumera měla být předána našemu callbacku. Ovšem nedostaneme string který obsahuje JSON, dostaneme objekt PhpAmqpLib\Message\AMQPMessage.

Pokud si věříme, že zpráva skutečně obsahuje JSON, tak můžeme rovnou dekódovat. Pokud ne, tak můžeme nejprve ověřovat contentType zprávy a automaticky třeba zvolit nativní unserialize nebo jinou formu deserializace.

Pro začátek data jenom vypíšeme.

class NotificationSender
{

  public function process(AMQPMessage $message)
  {
    $data = json_decode($message->body);
    var_dump($data);
  }

}

Nyní bychom v konzoli měli vidět dumpnutou message

rabbitmq-consumer-debug

Na obrázku můžete vidět co z consumera leze, pokud ho spustíte v debug módu. Barevně je dump zprávy, protože ho dumpuji pomocí tracy dumperu. Šedé jsou debugovací informace o protokolu a probíhající komunikaci.

A v managementu se graf taky pohne, protože jsme provedli nějakou práci.

rabbitmq-consume

zpracování zpráv

Abych to trošku zpestřil, tak já jsem si zapl rovnou 4 consumery na stejnou frontu a mohou tedy zpracovávat 4 zprávy konkurenčně, grafy jsou pak veselejší.

Asynchronní Eventy?

Vezmeme si třeba OrderMailerListener z předchozího článku a místo maileru si předáme producer.

rabbitmq:
  producers:
    orderEmails:
      exchange: {name: 'order-emails', type: direct}
      queue: {name: 'order-emails'}
      contentType: application/json
services:
  - {class: OrderMailerListener(@rabbitmq.producer.orderEmails), tag: [kdyby.subscriber]}
use Kdyby\RabbitMq\Producer;

class OrderMailerListener extends Nette\Object implements Kdyby\Events\Subscriber
{
  private $producer;

  public function __construct(Producer $producer)
  {
    $this->producer = $producer;
  }

  public function getSubscribedEvents()
  {
    return array('OrderProcess::onSuccess');
  }

  public function onSuccess(OrderProcess $process, Order $order)
  {
    $this->producer->publish(json_encode([
      'order' => $order->id,
      'user' => $order->user->id
    ]));
  }
}

A teď už jenom napsat třídu co bude posílat emaily a nakonfigurovat consumer, který ji bude zprávy předávat. To máte za domácí úkol :)

Nesmrtelný daemon?

Na to jak udržet proces při životě je spousta technik, my jsme se rozhodli použít supervisord. Spouští jednotlivé procesy co mu zadáte, jako své vlastní podporocesy, a má tedy nad nimy výbornou kontrolu.

Po instalaci si vytvoříme konfigurační soubor a do sekce s programy dáme

[program:damejidlo_rabbitmq_fbNotificationConsume]
command=/usr/local/bin/php /home/hosiplan/develop/damejidlo.cz/www/index.php rabbitmq:consumer -w -m 500 facebookNotifications
directory=/home/hosiplan/develop/damejidlo.cz
user=hosiplan
autorestart=true
process_name=%(process_num)02d
numprocs=4

Jak se konfigurují programy máte i v dokumentaci, ale projděme si, co jsem tady spáchal já.

 • Nejprve jsem program pojmenoval. Překvapivě se mu nelíbí, když má moc dvojteček v názvu, takže musím používat podtržítka (dvojtečky by byly hezčí).
 • command definuje co se má spustit a s jakými parametry
 • directory je pracovní složka, ve které se proces spustí. U našeho consumera by to mělo být jedno, ale jistota je jistota.
 • user je také důležitý, chceme aby proces běžel se stejnými právy jako webserver, jinak nejspíš ani nenaběhne, protože by neměl právo zapisovat do tempu
 • autorestart je to naše nejdůležitější kouzlo. Vždy, když proces z jakékoliv důvodu umře, tak ho supervisord okamžite zase spustí
 • process_name je jenom kosmetika
 • numprocs znamená že má pustit daný proces 4x paralelně (ne, sériově to neumí)

A co vlastně pouštím za command?

rabbitmq:consumer -w -m 500 facebookNotifications

Raději si to projdeme znovu do detailů

 • rabbitmq:consumer je název našeho symfony console commandu který celou práci zastřešuje
 • Výchozí chování commandu je, že začne poslouchat na signály procesu a dokáže vám tedy zabránit zaříznout ho v polovině zpracování nějaké message. U jakéhokoliv jiného procesu, který máte zrovna spuštěný v konzoli, by stačilo CTRL+C a zabilo by ho to. Ale tady ne, protože na tento event naslouchá a jestli má umřít se kontroluje vždy po dokončení zpracování message. Tedy když ho budete chtít zabít, tak buďto sudo kill -9 PID, nebo si počkáte až dokončí svou práci. Od toho je tu parametr -w (neboli --without-signals), který tohle chování vypne a php proces bude možné zaříznout prostým CTRL+C a mimo jiné nad ním bude mít větší kontrolu supervisord
 • posledním parametrem je -m 500 a ten říká, že jakmile worker zpracuje 500 messagí, tak se má ukončit. Tahle volba je extra šikovná v kombinaci s automatickými restarty a faktem, že PHP není určené k psaní nekonečně běžících scriptů.
 • a na konci je argument s názvem consumera z configu facebookNotifications

Nastaveno, spuštěno a pokud si zapnete i webové rozhranní k supervisord, tak můžete přes web sledovat stav svých workerů

rabbitmq-supervisord

Shrnutí

Ukázali jsme si jak nastavit nějakou základní frontu zpráv, jak do ní zapisovat a jak ji zpracovávat. Taky už umíme vytvořit “nesmrtelné” procesy z PHP scriptů a tedy máme skvělý základ pro asynchronní zpracování jakékoliv práce v naší aplikaci.

Dovolím si ještě upozornit, že Kdyby/RabbitMq má celkem rozsáhlou dokumentaci v angličtině (byla převzata z původního Symfony Bundle, jehož je Kdyby/RabbitMq forkem, a upravena pro Nette). A taky mějte na paměti, že RabbitMq teprve nasazujeme a může ještě pár týdnů trvat, než bude Kdyby/RabbitMq vyladěný úplně do zlatova. Ovšem to vám vůbec nebrání jít si ho nainstalovat a pohrát si s ním už teď :)

Používáte taky nějaký message broker? Máte vlastní implementaci do aplikace? Pokud ano, podělte se prosím v komentářích o myšlenky a problémy, které tam máte vyřešené lépe. Díky!

Have you found a typo? Fix me

Autor:

comments powered by Disqus