Testování Prakticky #phpLive

V Ostravě jsem povídal o tom, jak psát unit testy s nástrojem Nette\Tester. Proč a jak mockovat pomocí nástroje Mockery. Jak si rozšířit Nette\Tester pro snadné psaní integračních testů pro typické třídy v Nette Frameworku, například presentery a komponenty. A o tom, jak pomocí codeception snadno psát Selenium testy.

Pokud by na slidy nebylo dobře vidět z videa, můžete si je prohlédnout na slideshare.

comments powered by Disqus