Blog: Co se nevešlo na Twitter - Tag Javascript

Logování výjimek v Javascriptu

Dneska ráno jsem dostal nápad, že by bylo super, kdyby se mi výjimky Javascriptu v browseru logovaly ajaxem na serveru.

Samozřejmě jako první jsem vyzkoušel window.onerror. Věděli jste, že tehle event je téměř zbytečný? Volá se totiž ve scope, ze kterého už pak nejde získat stack trace výjimky. Všechno co v něm dostanu je zpráva chyby, url souboru kde k ní došlo a řádek.

Tohle mi ale sakra nestačí. Viděl jsem se totiž s vymazlenou laděnkou, kde budu mít stack trace, argumenty a kontext na všech úrovních. Chrome to umí, musí to přece nějak jít! Jak jinak ale získat vyhozenou výjimku i s kompletním ocáskem?

Preprocessor v PHP

Co takhle kdybych si obalil všechny funkce do try {} catch {}? To by řešilo i vyhození výjimek v eventech.

class JsDebugger extends Nette\Object
{
  const TOK_STRING = 'string';
  const TOK_SYMBOL = 'symbol';
  const TOK_WHITESPACE = 'whitespace';
  const TOK_KEYWORD = 'keyword';
  const TOK_NUMBER = 'number';
  const TOK_WORD = 'word';

  /** @var Nette\Utils\Tokenizer */
  private $tokens;

  public function __construct()
  {
    $this->tokens = new \Nette\Utils\Tokenizer(array(
      'lineComment' => '(?:\/\/|\#)[^\n]\n',
      'blockComment' => '\/\*(?:.*?)\*\/',
      self::TOK_STRING => \Nette\Latte\Parser::RE_STRING,
      self::TOK_SYMBOL => '[' . preg_quote('-+.,;:?!%&*|=~<>[]{}()^$#/\\', '~') . ']',
      self::TOK_WHITESPACE => '\s+',
      self::TOK_KEYWORD => '(?:do|if|in|for|let|new|try|var|case|else|enum|eval|false|null|this|true|void|with|break|catch|class|const|super|throw|while|yield|delete|export|import|public|return|static|switch|typeof|default|extends|finally|package|private|continue|debugger|function|arguments|interface|protected|implements|instanceof)',
      self::TOK_NUMBER => '\d+(?:\.\d+)?',
      self::TOK_WORD => '\w+',
      'other' => '.' // should never match
    ), 'is');
  }

  /**
   * @param string $js
   * @return string
   */
  public function process($js)
  {
    $this->tokens->tokenize($js);

    $js = '';
    $level = 0;
    $functionScopes = array();
    while ($token = $this->tokens->fetchToken()) {
      if ($token['type'] === self::TOK_SYMBOL) {
        if (in_array($token['value'], array('{', '}'))) {
          if ($token['value'] === '{') {
            $js .= $token['value'];
            $level += 1;
            if ($level === end($functionScopes)) {
              $js .= 'try{';
            }
          } else {
            if ($level === end($functionScopes)) {
              $js .= '}catch(e){e.context=this;console.log(e);throw e;}';
              array_pop($functionScopes);
            }
            $level -= 1;
            $js .= $token['value'];
          }
          continue;
        }
      }
      if ($token['type'] === self::TOK_KEYWORD && $token['value'] === 'function') {
        $functionScopes[] = $level + 1;
      }
      $js .= $token['value'];
    }
    return $js;
  }
}

Zkoušel jsem to na jQuery, Modernizr i Bootstrapácký js. Tyhle ale upravovat nechci, stačí mi debuggovat můj kód.

Tohle je nejjednodušší způsob jak přiložit preprocessor do aplikace. Lepší by samozřejmě bylo přidrátovat to například do WebLoaderu.

$container->application->onRequest[] = function () {
  if (!file_exists(__DIR__ . '/../www/js/main-preprocessed.js') || !\Nette\Diagnostics\Debugger::$productionMode) {
    $js = file_get_contents(__DIR__ . '/../www/js/main.js');
    $debugger = new JsDebugger;
    file_put_contents(__DIR__ . '/../www/js/main-preprocessed.js', $debugger->process($js));
  }
};

Z tohoto

$(window).load(function () {
  function Foo(name) {
    this.name = name;
  }
  Foo.prototype.bar = function (lipsum) {
    lipsum.little.error += 1;
  };

  var fu = new Foo("jmeno");
  fu.bar("lorem");
});

nyní dostanu toto

$(window).load(function () {try{
  function Foo(name) {try{
    this.name = name;
  }catch(e){e.context=this;console.log(e);throw e;}}
  Foo.prototype.bar = function (lipsum) {try{
    lipsum.little.error += 1;
  }catch(e){e.context=this;console.log(e);throw e;}};

  var fu = new Foo("jmeno");
  fu.bar("lorem");
}catch(e){e.context=this;console.log(e);throw e;}});

Není to sice čarokrásné, ale funguje to.

Analýza výjimky

Už zbývá jen v produkčním módu vyměnit console.log za moji funkci, která bude posílat zanalyzovanou výjimku na server k zalogování.

if (typeof console !== 'object') { console = {}; }
console.dumpTrace = function (e) {
  try {
    var i, calls, call, m,
      exception = {type: e.name, message: e.message, trace: []};
    for (i = 0, calls = e.stack.split(/\n/).slice(1); i < calls.length; i++) {
      m = calls[i].match(/^\s+at\s+(?:(.*)\s+)?\(?(.*?):(\d+):(\d+)\)?$/);
      if (!m) { continue; }
      m = m.concat([null, null, null, null, null]); // prevence chybějících indexů
      call = {call: m[1] ? m[1] : '(anonymous function)', file: m[2], line: parseInt(m[3]), column: parseInt(m[4])};
      if (call.file.indexOf('chrome-extension') !== -1) {continue;}
      exception.trace.push(call);
    }

    console.originalLog(exception);
    // todo: ukládat ajaxem JSON.stringify(exception)
    // kvůli kompatibilitě prohlížečů je možné přilinkovat https://github.com/douglascrockford/JSON-js
  } catch (e) {
    console.originalLog(e);
  }
  return false;
};
console.originalLog = $.proxy(console.log, console);
console.log = function (e) {
  for (var i = 0; i < arguments.length; i++) { console.dumpTrace(e); }
  console.originalLog.apply(arguments);
};

Jak by to šlo vylepšit?

V horní ukázce mám schválně vynechané argumenty výjimky, jednotlivých volání a kontext. Jejich převádění na JSON je něco tak neskutenčně komplexního, že mi to za to zkrátka nestojí.

Co Javascript neumí vůbec, tak říct mi, na jakém objektu byla funkce zavolána a jaké proměnné měla kolem sebe (ano, stejně hloupé jako PHP). Jak to dělá Chrome je mi záhadou.

// získání předchozího volajícího ze stack trace
function argsCaller(args) {
  try {
    if (typeof args.callee !== 'undefined' && typeof args.callee.caller !== 'undefined') {
      return args.callee.caller;
    } else {
      return args.caller;
    }
  } catch (undef) {
    return null;
  }
}

// kopie datové struktury objektu
function simplifyObj(obj, depth) {
  if (typeof obj === 'string' || typeof obj === 'number' || typeof obj === 'boolean') { return obj; }
  if (obj instanceof Date) { return obj.toString(); }
  if (depth === 0) { return null; }
  var newObj = obj instanceof Array ? [] : {};
  depth -= 1;
  for (var prop in obj) {
    if (newObj[prop] instanceof Function) {continue;}
    if (!obj.hasOwnProperty(prop)) {continue;}
    newObj[prop] = simplifyObj(obj[prop], depth);
  }
  return newObj;
}

var i, l, calls, call, m,
  exception = {type: e.name, message: e.message, arguments: e.arguments, trace: []};
  caller = argsCaller(argsCaller(arguments).arguments);
for (i = 0, calls = e.stack.split(/\n/).slice(1); i < calls.length; i++) {
  m = calls[i].match(/^\s+at\s+(?:(.*)\s+)?\(?(.*?):(\d+):(\d+)\)?$/);
  if (!m) { continue; }
  m = m.concat([null, null, null, null, null]);
  call = {call: m[1] ? m[1] : '(anonymous function)', file: m[2], line: parseInt(m[3]), column: parseInt(m[4]), args: []};
  if (call.file.indexOf('chrome-extension') !== -1) {continue;}

  if (caller) {
    for (l = 0; l < caller.arguments.length ;l++) { call.args.push(caller.arguments[l]); }
    caller = argsCaller(caller.arguments);
  }
  exception.trace.push(call);
}

console.originalLog(JSON.stringify(simplifyObj(exception, 5)));

Nad tímhle kusem kódu jsem strávil většinu dne a pokorně to vzdávám. Už nemám ani chuť dodělat to server-side logování. Myslím, že mi Javascript ukradl duši.

A co vy? Logujete chyby v Javascriptu? Já teda asi budu doufat, že mě zachrání tento projekt https://rescuejs.com/

Pokračovat ve čtení ...